Introductie

De Methode

Het eerste uitgangspunt van de methode voor chronische klachten is dat stress en een verkeerde houding zorgen voor een te hoge spanning in de spieren van de schouders, bovenrug en nek, of in andere gevallen juist in de lage rug. Deze spierspanning zorgt voor vervormingen van het skelet waardoor zenuwen en bloedvaten beklemd raken en klachten veroorzaken. Verder zorgt een te hoge spierspanning voor stijfheid in de rug waardoor de beweging niet meer vrij kan worden doorgeven. Sommige delen van de wervelkolom raken volledig geblokkeerd waardoor andere gebieden dat tekort aan beweging moeten compenseren. Juist op die compensatie plekken ontstaan klachten en vaak richten behandelingen zich dan ook op die gebieden.

Critical Alignment Therapie (CAT) richt zich echter op de oorzaak van het probleem: de vervormingen in het lichaam: zoals bijvoorbeeld scheve schouders of een kromme rug. CAT richt zich door middel van de aan dit instituut ontwikkelde oefeningen, op de ontspanning van de stijve spieren zodat het lichaam weer recht kan gaan staan. Dan kunnen de diepe spierlagen (houdingsspieren) in de wervelkolom weer actief worden. Zij zijn uitstekend in staat het lichaamsgewicht zonder spanning te dragen (zie voor meer informatie het artikel uit The Hindu). Hierdoor komen de beklemde gebieden weer vrij zodat er een vrije circulatie ontstaat in de bloeddoorstroming, de ademhaling en de werking van de zenuwen. Het lichaam hoeft dan niet meer te compenseren, waardoor klachtenpatronen verdwijnen.

Een verkeerde houding gaat niet vanzelf over, maar wordt in de loop van de jaren geleidelijk erger en is verantwoordelijk voor allerlei vormen van overbelasting, wat nog niet wil zeggen dat er daardoor ook meteen sprake is van een klacht. De klacht ontstaat meestal in een periode van stress. Stress verlaagt de pijnbeleving en zorgt ervoor dat de klacht zich manifesteert. CAT richt zich ook op het neutraliseren van stress. De methode (die uitgebreid beschreven staat in het door Gert van Leeuwen geschreven boek Yoga Critical Alignment), is vergelijkbaar met mindfulness, met het verschil dat mindfulness wordt toegepast in totale rust maar CAT de methode toepast tijdens actieve processen: in eerste instantie de oefeningen, maar er wordt steeds de verbinding gemaakt met het dagelijks leven.

Het tweede uitgangspunt is dat het oplossen van klachten gebaseerd is op samenwerking: naast het volgen van de lessen wordt er van je verwacht dat je ook zelf thuis zult oefenen. Deelnemers kunnen zelf actief met de methode aan de slag en leren daardoor zelf te werken aan het oplossen of voorkomen van hun klacht. Je kunt begeleiding krijgen in het zelfstandig oefenen door een privé afspraak te maken waarin een oefenschema wordt samengesteld en de oefeningen met je worden doorgenomen totdat je je er zeker in voelt. Deze begeleiding wordt gedaan door Heiltje van der Kroon. Wanneer je daar gebruik van wilt maken neem dat per e-mail contact met ons op.

STRESS-HANTERING

Chronische stress heeft naast ernstige effecten op de psyche, zoals depressie en burnout, ook negatieve effecten op de lichaamshoudingen en -bewegingen (…). Dit maakt duidelijk dat hantering van stress op twee niveau’s zal moeten plaatsvinden, namelijk het psychologische en het lichamelijk niveau. Maar bijna geen enkele therapie die zich op het leren hanteren van stress richt, besteedt aan beide niveaus aandacht. De meeste therapieën richten zich slechts op één niveau.
Daarbij is het opvallend hoe weinig aandacht het lichaam krijgt. Therapieën die door de psychologie zijn ontwikkeld, zijn bijvoorbeeld vooral gericht op gedragsverandering. De weinige therapieën die ook het lichaam erbij betrekken, leggen zich vooral toe op eenvoudige ontspanningsoefeningen, eventueel in combinatie met simpele ademhalingstechnieken. Slechts bij een klein aantal therapieën krijgen mensen met zware chronische stress stevig lichaamswerk voorgeschreven. Zoals hierboven is opgemerkt brengt dat een ontlading van stress met zich mee omdat zwaar lichaamswerk de concentratie van stresshormonen in het bloed doet dalen waardoor ook de geest en het lichaam tot rust kunnen komen. Maar het is nog maar de vraag of hierdoor een leerproces in gang wordt gezet dat mensen ten slotte ook bestendig maakt tegen stress.
Critical Alignment pakt chronische stress op zowel het psychische als het lichamelijke niveau aan. Bij een juiste manier van het beoefenen van asana’s komen we oog in oog te staan met onze ambities en dus ook met stress, want die is hiermee sterk verweven. Deze bewustwording van stress is een belangrijke stap voorwaarts, want het creëert ruimte. Door passief te blijven, dus zonder te proberen in te grijpen, zorgen de ruimte en de open aandacht ervoor dat de stress langzamerhand zijn greep verliest.

Bron: Yoga, Critical Alignment (Gert van Leeuwen, 2009)

Lees ook het artikel over chronische stress in de Volkskrant over Nobelprijswinnaar E.H. Blackburn: Chronische stress maakt je oud  (Ben van Raaij, 11-09-2010)

 
 
 
 

 

OVERGANG

Van therapie naar beginnersles yoga
Er is een overgangsuur gestart waar deelnemers aan de therapielessen op een rustige manier worden voorbereid op de beginnerslessen yoga. Als je deelneemt aan therapielessen kun je zonder je aan te melden deelnemen aan deze les.

Deze les is momenteel vervallen