Lerarenopleiding

Opleiding tot Critical Alignment Yogaleraar

Na het verschijnen van mijn boek Critical Alignment Yoga is er zowel in Nederland als België een enorme vraag ontstaan naar bijscholing. Inmiddels hebben honderden leraren die afkomstig zijn uit allerlei tradities Critical Alignment geïntegreerd in hun lesmethodes of zijn er helemaal naar overgestapt. Zo is er de laatste jaren een snel groeiende CA community ontstaan. Daarnaast groeit de internationale belangstelling met het jaar en worden er opleidingen gegeven in Amerika, Canada en Rusland. De drie jarige opleiding in Amsterdam onderscheidt zich van de bijscholingstrajecten omdat je naast alle vak didactische kennis ook de mogelijkheid hebt om heel regelmatig te oefenen. De theorie wordt zo voortdurend aan de praktijk getoetst. Door deze combinatie wordt je eigen lichaam de bron van kennis en die combinatie van kennis en persoonlijke ervaring wordt de basis voor creativiteit. Dat zorgt ervoor dat je als afgestudeerd docent niet alleen een uitstekend vakvrouw of -man bent maar ook empathisch sterk voor je leerlingen staat omdat je het zelf hebt ervaren. Vanuit het perspectief van zingeving denk ik dat je een goede keuze maakt door te kiezen voor deze opleiding omdat je niet alleen je leerlingen op een verantwoorde wijze kunt begeleiden in het proces van ontspanning en krachtopbouw, maar dat je je na iedere les die je gegeven hebt ook zelf weer opgeladen en energiek voelt.
Ik hoop je aan de opleiding te mogen verwelkomen,

Gert van Leeuwen

PROGRAMMA VAN DE OPLEIDING

EERSTE JAAR
In het eerste jaar van de opleiding ligt de nadruk op het regelmatig volgen van asana-lessen. Dit kan op basis van 2 keer per week (minimaal) of op basis van het passe-partout (hier mag je ongelimiteerd lessen volgen)
Je ontvangt hiervoor leskaarten, elke keer voor de duur van 4 maanden. Je kaarten dien je in te leveren ter controle. In december ontvang je de kaarten van de volgende 4 maanden, en dan nog een keer in april.

Verder zijn er de volgende modules:

 • 8 lerarenlessen
 • 4 filosofielessen
 • 5 lessen pranayama
 • 4 lessen asana’s in beweging (serie of flow-lessen)

Een verslag, waarin de ontwikkelingen en ervaringen van het afgelopen jaar worden beschreven.

TWEEDE JAAR
In het tweede jaar van de opleiding blijft het regelmatig oefenen van asana’s en pranayama’s de grondslag van de opleiding.
Verder zijn er de volgende modules:

 • 18 lerarenlessen
 • 4 lessen anatomie
 • 5 lessen pranayama (speciaal voor leraren in opleiding)
 • 10 pranayama lessen (te volgen op do 17:45 zie lesrooster)
 • 4 lessen asana’s in beweging (serie of flow-lessen)

Een verslag, waarin de ontwikkelingen en ervaringen van het afgelopen jaar worden beschreven.

DERDE JAAR
In het derde jaar van de opleiding zijn er, naast het volgen van de asana lessen de volgende modules:

 • 22 lerarenlessen
 • 5 lessen pranayama (speciaal voor leraren in opleiding)
 • 20 lessen pranayama (te volgen op do 17:45 zie lesrooster)
 • 4 lessen asana’s in beweging (serie of flow-lessen)
 • Een verslag, waarin de ontwikkelingen en ervaringen van het afgelopen jaar worden beschreven.

VIERDE JAAR
Het laatste halve jaar wordt gebruikt om stage te lopen. Deze periode loopt van september t/m december.
Hier loop je 4 stage lessen, en maak je met je hele jaar een eindpresentatie.
Het is de bedoeling dat je 2x per week op les blijft komen.
Na de eindpresentatie ontvang je je diploma en mag je je officieel Critical Alignment Yoga leraar/lerares noemen.

Het praktisch eindexamen
Bestaat uit het geven van een les waarna de examencommissie een advies geeft met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de student. In het laatste half jaar volgt de stageperiode, waarin het advies van de examencommissie kan worden uitgewerkt.

Afsluiting
De opleiding wordt afgesloten met een asana-demonstratie en een persoonlijke eindpresentatie. Dan wordt het certificaat uitgereikt.

LET OP!
De lerarenlessen en de blokken anatomie en filosofie, worden gegeven op vrijdagavond tussen 20.00 en 22.30 uur en ook op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00. Per opleidingsjaar wordt er een rooster gemaakt. Het aantal lerarenlessen verschilt per jaar.

 
 
 
 

 

LESONDERDELEN

 1. ASANA’S
  Minimaal twee lesuren per week.
  Eerste, tweede en derde jaar: minimaal 120 uur (80 lesuren van 1,5 uur) per jaar.
 2. PRANAYAMA
  Het eerste jaar is een introductiecursus van 10 lessen. In het tweede en derde jaar krijgen de pranayama-lessen een gevorderd karakter.
  Eerste jaar: 5 lesuren. Docent: Jacoline Norden
  Tweede jaar: 10 uur. Docent: Gert van Leeuwen
  Derde jaar: 20 uur. Docent: Gert van Leeuwen
  (Lessen tweede en derde jaar op donderdag 17.30 – 19.15)
 3. YOGAFILOSOFIE
  De nadruk ligt in deze lessen op het filosoferen zelf. Daarbij komen verschillende onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de betekenis van Yoga en de didactische opzet met betrekking tot het lesgeven.
  Eerste jaar: 10 uur. Docent: Philippe Boekstal.
 4. ANATOMIE
  Gekozen is voor een ‘levende aanpak’. We gaan bij elkaar op zoek naar botten en spieren. Deze methode sluit goed aan bij de latere lerarenlessen, waar geleerd wordt het lichaam. Docent: Sigrid Stam
 5. ASANA’S IN BEWEGING
  De uitdaging in deze lessen is om de precieze techniek van de oefeningen niet te verliezen in steeds vloeiender bewegingspatronen. Het lichaam zal de veranderingen die het ondergaat steeds meer integreren in snellere (en daardoor ook dagelijkse) bewegingen.
  Eerste , tweede en derde jaar : 4 les uren.
  Docent: Eliza van der Kroon
 6. LERARENLESSEN
  Naast het leren lesgeven aan groepen is yoga onderwijs ook individueel. Iedereen heeft zijn eigen specifieke problemen in de beoefening van asana’s en pranayama’s. De yogaleraar moet deze problemen leren herkennen om de leerlingen te helpen met de oplossing ervan.
  Het boek Critical Alignmen Yoga, vormt de kern van de opleiding.
  Daarnaast worden er speciale lessen gewijd aan het lesgeven aan ouderen en zwangerschapsyoga.
  Eerste jaar 20 uur. Tweede en derde jaar: 40 uur per jaar.
  Docenten: Gert van Leeuwen, Paul Braaksma, Jacoline Norden en Eliza van der Kroon.
 7. WORKSHOPS
  Er worden regelmatig intensieve weken georganiseerd in ons centrum in Frankrijk. Leerlingen van de lerarenopleidng worden geadviseerd daaraan deel te nemen omdat een intensieve periode een nieuw licht kan werpen op vertrouwde oefeningen.
  Deelname: Facultatief
 
 
 
 

INSCHRIJVING EN KOSTEN

Inschrijving
Er worden maximaal 20 studenten per jaar toegelaten, zodat (gezien de verdubbeling van het aantal docenten sinds dit jaar) ieders persoonlijke ontwikkeling optimaal kan worden begeleid. Inschrijving geschiedt op basis van een e-mail naar Gert van Leeuwen. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, wordt begin september van het beginnende cursusjaar een kennismakings- en voorlichtingsdag georganiseerd.

Kosten
Naarmate de opleiding vordert, neemt het aantal te volgen onderdelen in uren toe. Door deel te nemen aan de opleiding kunnen de leerlingen het hele jaar door de lessen volgen (dus ook gedurende het vakantierooster in de zomer).
De opleiding duurt in totaal drieënhalf jaar.

1e jaar   € 1.450,00
2e jaar   € 1.700,00
3e jaar
4e jaar
  € 1.950,00
€    520,00

 

NB Wil je in het eerste, tweede of derde jaar gebruik maken van een passe-partout dan komt er € 450,00 per studiejaar bij.

AANMELDEN

Als je je wilt opgeven voor deze opleiding mail naar info@criticalalignment.nl.

LET OP!
Je kunt je tot 1 oktober 2017 aanmelden voor dit opleidingsjaar.

 
 
 
 

 

EXTRA

TRAINING CAT OPLEIDING

De opleiding, die al een aantal jaren bestaat, is in een nieuw jasje gestoken en is bedoeld voor yogadocenten die aan het Critical Alignment instituut in Amsterdam de drieënhalfjarige opleiding hebben gedaan of de 4 Level Training Critical Alignment Yoga Basis hebben gevolgd met aansluitend daarop de 3 Level Training Critical Alignment Yoga Lesgeven *).

De Critical Alignment Therapie (CAT) opleiding bestaat uit vier weekenden en wordt afgerond met een stage waarin de leerlingen tussen de vijf en tien cliënten 10 lessen behandelen. Dit wordt afgerond met een verslag op grond waarvan een certificaat wordt uitgereikt.

info@criticalalignment.nl
Tel. 020 623 77 01